The 2016 World Forecasts of Isobutene-Isoprene (Butyl) Rubber (IIR) or Halo-Isobutene-Isoprene Rubber (CIIR or BIIR) Export Supplies 425,00 EUR*